Aktualności

Żyrardowskie T.B.S. Sp. z o.o. .informuje, że wszyscy lokatorzy zamieszkujący w zasobach naszej spółki i ponoszący opłatę z tytułu wywozu odpadów komunalnych mogą  dodatkowo osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych osób ( wzór upoważnienia na stronie e-mail:pgk@pgk.zyrardow.pl) dostarczać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych / PSZOK-u / w Żyrardowie przy ul. Czystej 5.

Do PSZOK-u  można  oddać między innymi takie odpady jak:

– opony 5 szt./rok

– odpady remontowo-budowlane 400 kg./rok

– odpady zielone /trawa, gałęzie, itp./

Należy tylko przy odbiorze przedstawić dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i potwierdzenie opłaty za odpady komunalne .

upowaznienie