Aktualności

 

INFORMACJA 

 

Żyrardowskie Towarzystwo budownictwa Społecznego informuje, że w dniu 31.05.2024r. (piątek)

biuro Spółki będzie nieczynne.


 

 

——————————————————————————————————————–

Szanowni mieszkańcy

W związku z obowiązująca ustawą „O utrzymaniu porządku i czystości w gminach” z dn. 13.09.1996r.  obowiązkiem każdego mieszkańca jest segregacja odpadów powstających w lokalu oraz ich deponowanie w odpowiednich do tego celu przeznaczonych kontenerów.

Na podstawie kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa  stwierdzono, że w większości przypadków w zasobach Żyrardowskiego T.B.S. Sp. z o.o. obowiązek ten nie jest realizowany.

W związku z powyższym zgodnie z art. 6ka. ust. 3 w/w ustawy Prezydent Miasta Żyrardowa może nałożyć na nieruchomości, które nie realizują obowiązku segregacji odpadów, wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku wydania przez Prezydenta Miasta Żyrardowa takiej decyzji oplata zgodnie z zapisami ustawy może wzrosnąć czterokrotnie.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Żyrardowskie T.B.S. Sp. z o.o. .informuje, że wszyscy lokatorzy zamieszkujący w zasobach naszej spółki i ponoszący opłatę z tytułu wywozu odpadów komunalnych mogą  dodatkowo osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych osób ( wzór upoważnienia na stronie e-mail:pgk@pgk.zyrardow.pl) dostarczać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych / PSZOK-u / w Żyrardowie przy ul. Czystej 5.

Do PSZOK-u  można  oddać między innymi takie odpady jak:

– opony 5 szt./rok

– odpady remontowo-budowlane 400 kg./rok

– odpady zielone /trawa, gałęzie, itp./

Należy tylko przy odbiorze przedstawić dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i potwierdzenie opłaty za odpady komunalne .

upowaznienie