Budynki mieszkalne 7 Budynki mieszkalne 6 Budynki mieszkalne 5 Budynki mieszkalne 4 Budynki mieszkalne 3 Budynki mieszkalne 2 Budynki mieszkalne 1

Żyrardowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Awaria - ikona

W razie awarii

Aby zgłosić usterkę w mieszkaniu, w przestrzeni wspólnej budynku lub na terenach przyległych do budynków Żyrardowskie TBS  Sp. z o.o

Zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe Żyrardowa

Prezes Zarządu – Grzegorz Aliszewski

 

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w związku z licznymi prośbami  związanymi z długim terminem oczekiwania na zaświadczenia z US zgodnie z Zarządzeniem Nr 130/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25.04.2022r. termin składania wniosków
 na najem lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku przy ulicy Parkingowej w Żyrardowie
zostaje przedłużony do dnia 15.06.2022r.
Więcej informacji w zakładce Aktualności