Budynki mieszkalne 7 Budynki mieszkalne 6 Budynki mieszkalne 5 Budynki mieszkalne 4 Budynki mieszkalne 3 Budynki mieszkalne 2 Budynki mieszkalne 1

Żyrardowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Awaria - ikona

W razie awarii

Aby zgłosić usterkę w mieszkaniu, w przestrzeni wspólnej budynku lub na terenach przyległych do budynków Żyrardowskie TBS  Sp. z o.o

Zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe Żyrardowa

Prezes Zarządu – Grzegorz Aliszewski

INFORMACJA

W związku z zakończeniem prac Komisji Mieszkaniowej Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zakładce aktualności znajduje się Protokół Komisji wraz z załącznikami.