Budynki mieszkalne 7 Budynki mieszkalne 6 Budynki mieszkalne 5 Budynki mieszkalne 4 Budynki mieszkalne 3 Budynki mieszkalne 2 Budynki mieszkalne 1

Żyrardowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Awaria - ikona

W razie awarii

Aby zgłosić usterkę w mieszkaniu, w przestrzeni wspólnej budynku lub na terenach przyległych do budynków Żyrardowskie TBS  Sp. z o.o

Zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe Żyrardowa

Prezes Zarządu – Grzegorz Aliszewski

Zarząd Żyrardowskiego T.B.S. Sp. z o.o. w związku z obecną sytuacją dotyczącą wzrostu cen za energię cieplną i elektryczną oraz zbliżającym się sezonem grzewczym zwraca się z prośbą do mieszkańców lokali Żyrardowskiego T.B.S. o zachowanie podstawowych zasad, które będą miały wpływ na koszty związane z ogrzewaniem budynków.

Wietrzenie lokali należy wykonywać przy zakręconych zaworach grzejnikowych.

Grzejniki posiadają zawory termoregulacyjne, które umożliwiają ustawienie optymalnej temperatury w lokalu dostosowanej do warunków zewnętrznych, nie zalecamy maksymalnego ich otwarcia.

Należy zwracać uwagę aby drzwi do budynku wewnętrzne i zewnętrzne były zamknięte.

Nie należy zostawiać uchylonych okien piwnicznych.

Należy zadbać o szczelność  armatury w lokalach, szczególnie zaworów wody ciepłej, zgłaszać wadliwe działanie zaworów grzejnikowych.

Należy wyłączać zbędne oświetlenie przed klatkami  schodowymi.

Jednocześnie informujemy, że PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. podwyższył stawkę za opłaty przesyłowe stałe oraz cenę ciepła (centralne ogrzewanie) o 40%. Nowe taryfy obowiązują od 15.09 do 31.10 br. W przypadku zmiany stawki należy liczyć się z dalszymi podwyżkami.