POPUP

W dniu 1 kwietnia zaczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do 30 czerwca. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział spisie jest obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej obowiązkowy jest samospis internetowy za pośrednictwem strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego –  spis.gov.pl.
Jeśli ktoś nie może spisać się we własnym zakresie, może zrobić to w najbliższym urzędzie  gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie można wykonać samospis. Jeśli ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie jest możliwe dotarcie do punktu spisowego, pomogą spisać się rachmistrze – bezpośrednio lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje dostępne SA na stronie spis.gov.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową, nr tel. 22 279 99 99.