W razie awarii

Konserwatorzy – Żyrardowskiego TBS

Awarie w dni robocze w godz. 07:00 – 15:00

należy zgłaszać pod Nr tel. 046 856 20 05

lub w biurze Rem-Kon, ul. Okrzei 57 pok. 1

Po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy awarie należy zgłaszać:

TELEFON ELEKTRYKA DYŻURNEGO

0 601 20 50 55

TELEFON HYDRAULIKA – GAZOWNIKA DYŻURNEGO

0 601 20 50 70

0 607 44 66 06

TELEFONY ALARMOWE

  • 112 – alarmowy telefon komórkowy
  • 999 – pogotowie ratunkowe.
  • 998 – straż pożarna.
  • 997 – policja.
  • 986 – straż miejska.
  • 992 – pogotowie gazowe.
  • 991 – pogotowie energetyczne.
  • Pogotowie wodociągowe (w dni robocze godz. 07:00-15:00 – 046 855 4041, w dni robocze po godz. 15:00 oraz wolne od pracy i święta 046 855 4041 , 606 228 201)