STRONA GŁÓWNA
   O SPÓŁCE
   AKTUALNOŚCI
   PRZETARGI i ZAPROSZENIA
   W RAZIE AWARII
   DLA NAJEMCÓW
   KONT@KT

 

MINI GALERIA
 


                                                                    

                                                                                                 

Żyrardów 09-05-2017

 

Zaproszenie do składania ofert na  wykonanie prac utrzymania terenów zielonych w zasobach należących do Żyrardowskiego T.B.S. Sp. z o. o.

 

 

  1. Adres i powierzchnia nieruchomości biologicznie czynnej na której ma nastąpić wykonanie koszenia i oprysku w celu usunięcia chwastów trawników:

 

-      Kilińskiego 1e                                  2.353,00 m²
-      Parkowa 1;2;3                                 6.070,20 m²
-      11 Listopada 48                                  390,00 m²
-      Jedności Robotniczej 30                 2.247,80 m²
-      Ossowskiego 29                               1.129,00 m²
-      Kilińskiego 3c;3d;3e                       2.201,00 m²
-      Parkingowa 5;7                               2.249,00 m²
 

 2.    Cięcie żywopłotów, drzew, krzewów (tawuła, irga płożąca):

 

-      Kilińskiego 1e                                    150,00 m.b
-      Parkowa 1;2;3                                   123,00 m.b
-      11 Listopada 48                                   54,00 m.b
-      Jedności Robotniczej 30                   120,00 m.b
-      Ossowskiego 29                                 135,00 m.b
-      Kilińskiego 3c;3d;3e                         126,00 m.b
-      Parkingowa 5;7                                 182,00 m.b

 

Oferta powinna zawierać cenę za jednokrotne koszenie, odchwaszczenie oraz jednokrotną czynność cięcia krzewów, żywopłotów, drzew wraz z usunięciem trawy i obciętych odrostów.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 20-05-2017 do godz.10:00 w siedzibie Żyrardowskiego TBS w Żyrardowie przy ul. 11-go Listopada 48

 

 

 

 

 

 

 

 
09.02.2017r.

 

Zaproszenie do składania ofert na  świadczenie pełnego zakresu prac 
konserwacyjnych w budynkach należących do
,,Żyrardowskiego TBS” Sp. z o. o.

 

Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień   01 marzec 2017r.
Termin zakończenia prac ustala się na dzień  28 luty 2018r.
 
Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
 
1.    Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2.    Oświadczenie o posiadaniu potencjału ekonomicznego i technicznego do
     niezbędnego wykonania zamówienia

3.    Kserokopie polisy odpowiedzialności cywilnej do wysokości 100.000zł
4.    Wykaz prac o podobnym charakterze wraz z zaświadczeniem o należytym
     wykonaniu.

5.    Zaakceptowany wzór umowy

  
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 17.02.2017r. do godz.10:00
w siedzibie Żyrardowskiego TBS w  Żyrardowie przy ul. 11-go Listopada 48.

O wyborze wykonawcy prac Zamawiający powiadomi oferentów do dnia 20.02.2017r.

Załacznik:
                                                                                                                                         

Wzór umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                 Żyrardów 29-11-2016r.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie pełnego zakresu przeglądów kominowych 
w zasobach  ,,Żyrardowskiego TBS” Sp. z o.o.

 

Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień 01.01.2017

Termin zakończenia prac ustala się na dzień 31.12.2018

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  1. Zaakceptowany wzór umowy

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 07 grudnia 2016r do godz.10.00 w siedzibie 
Żyrardowskiego TBS w  Żyrardowie przy ul. 11 Listopada 48.

O wyborze wykonawcy prac Zamawiający powiadomi oferentów do dnia 09.12.2016

 
Załączniki:

 -        wzór umowy

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                             Żyrardów 29-11-2016r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku oraz należytego stanu sanitarnego
w zasobach 
należących do  ,,Żyrardowskiego TBS” Sp. z o. o.  


Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

 

  1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  2. Oświadczenie o posiadaniu potencjału ekonomicznego i technicznego do niezbędnego wykonania zamówienia
  3. Kserokopie polisy odpowiedzialności cywilnej do wysokości 100.000zł
  4. Wykaz prac o podobnym charakterze wraz z zaświadczeniem o należytym wykonaniu.
  5. Zaakceptowany wzór umowy

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 06 grudnia 2016r do godz.10.00 w siedzibie 
Żyrardowskiego TBS w  Żyrardowie przy ul. 11 Listopada 48.

O wyborze wykonawcy prac Zamawiający powiadomi oferentów do dnia 09.12.2016

 

 Załączniki:

-        wzór umowy
-        wykaz powierzchni objętych wykonaniem prac